آلوما اسکی

آلوما اسکی

آلوما اسکی برای غلبه بر ناتوانی های جت اسکی ها طراحی شده است. شکل ۱: آلوما اسکی برای مقاصد تفریحی ساخته شده است، اما کاربردهای امداد و نجات و دفاعی نیز دارد. جت اسکی ها توانایی عبور از آب راه های باریک را دارند، اما قطعا...