چهارمین مجمع عمومی انجمن علمی پژوهشی دریایی

چهارمین مجمع عمومی انجمن علمی پژوهشی دریایی

به استحضار اعضای محترم می رساند چهارمین مجمع عمومی انجمن علمی پزوهشی دریایی روز پنجشنبه مورخ ۱۲ مرداد سال جاری از ساعت ۹ الی ۱۱ در محل آمفی تئاتر دفتر تهران ندسا برگزار می گردد. از کلیه عزیزان دعوت به عمل می آید در این...