پوستر و بروشور پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو

پوستر و بروشور پنجمین همایش ملی شناورهای تندرو

همان طور که استحضار دارند برگزاری همایش ملی شناورهای تندرو در سال­ های اخیر موجب ایجاد حرکتی جدید و تلاشی مضاعف در دست اندرکاران طراحی، ساخت، تولید و به کار گیری فناوری­ های شناورهای تندرو گردیده است. حمایت همه جانبه...